Nota

MEMBUAT  KEMASAN


Bahan kemasan yang digunakan hendaklah sesuai dengan projek.
Antara bahan kemasan yang boleh digunakan ialah at licau, syelek, cat sembur dan pelekat.

TUJUAN KEMASAN
Memastikan permukaan yang licin dan cantik.
Melindungi permukaan projek.
Memudahkan kerja membersih.
Memastikan projek selamat digunakan.
Projek serba guna yang telah siap akan dibuat kemasan dengan menggunakan syelek.


MENGUJI KEFUNGSIAN DAN MEMBUAT PEMBAIKAN


Projek yang dihasilkan hendaklah diuji untuk mengetahui sama ada projek boleh berfungsi sepenuhnya. Sekiranya projek tidak berfungsi, pembaikkan perlu dilkukan .LANGKAH MENCANTUM

Pakukan setiap bahagian dengan paku.

  PERHATIAN !
  Semasa memaku, gunakan kekuatan yang sesuai supaya tidak memukul dengan terlalu kuat sehingga kayu pecah


LANGKAH MENGUKUR, MENANDA DAN MEMOTONG BAHAN
ALATAN TANGAN 

               
REKA BENTUK & TEKNOLOGI - KREATIVITI DAN REKA CIPTA

   
LAGKAH REKA CIPTA:
1. MENGENAL PASTI MASALAH
2. MENGUMPUL MAKLUMAT
3. MENYELESAIKAN MASALAH MELALUI LAKARAN
4 MEMILIH LAKARAN YANG PALING SESUAI
5. MERANCANG DAN MENYEDAIAKAN LUKISAN PROJEK
6. MENYEDIAKAN ALATAN DAN BAHAN
7. MEMBINA PROJEK
8. MENGUJI KEFUNGSIAN PROJEK DANMEMBUAT PEMBAIKAN
9.MEMBUAT KEMASAN

1. MENGENAL PASTI MASALAH
 - Masalah yang dikenalpasti perlu difahami dan dinyatakan dengan jelas supaya dapat menghasilkan projek reka cipta yang boleh menyelesaikan masalah

2. MENGUMPUL MAKLUMAT
-kaedah mengumpul maklumat
  a) lawatan
 b) pengalaman
 c) bimbingan guru
 d) pembacaan
 e) melayari internat
 f) soal selidik
 g) pemerhatian


3. MENYELESAIKAN MASALAH MELALUI LAKARAN

4 MEMILIH LAKARAN YANG PALING SESUAI
 - Kemampuan dari segi fizikal dan kemudahan sedia ada
- pengetahuan sedia ada
- bahan dan komponen yang sesuai, udah dan diperolehi degan kos yang rendah
- kepentingan produk yang boleh menyelesaikamasalah
- mesra alam.


5. MERANCANG DAN MENYEDAIAKAN LUKISAN PROJEK


6. MENYEDIAKAN ALATAN DAN BAHAN

7. MEMBINA PROJEK

8. MENGUJI KEFUNGSIAN PROJEK DANMEMBUAT PEMBAIKAN
 - Adakah projek boleh berfungsi sepenuhnya ?
- sekiranya tidak berfungsi, pembaikan perlu dilakukan
- setelah pembaikan dibuat, uji sekali lagi

9.MEMBUAT KEMASAN
tujuan :
- menghasilkan permukaan yang licin dan cantik
- melindungi permukaan projek
- memudahkan projek membersih
-memastikan projek selamat digunakan

No comments:

Post a Comment